ETF logo 

Podaci o predmetu

     
info Predavač: prof. dr Dragan Bojić
    e-mail: bojic@etf.rs
    prijem studenata: po dogovoru
info Vežbe: as. ms Maja Vukasović dipl. inž. el.
    e-mail: majav@etf.rs
    as. Mihajlo Ogrizović dipl. inž. el.
    e-mail: ogrizovic@etf.rs
    prijem studenata: u bilo koje vreme (uz prethodni dogovor preko elektronske pošte)
     
vazno Organizacija nastave Zbog epidemije virusa COVID-19, svi časovi predavanja i vežbi u školskoj 2021/2022. će biti organizovani onlajn putem platforme Microsoft Teams. Studenti treba da se priključe timu kursa putem sledećih linkova:

Smer IR: Link do PP1 - IR tima    šifra: 2z42los
Smer SI: Link do PP1 - SI tima    šifra: yyk91cj
vazno Pravila  
  polaganja  
  ispita:
Ocena se formira na osnovu projekta i pismenog ispita. Projekat maksimalno nosi 40 poena, obavezan je, radi se individualno i usmeno brani u unapred određenim terminima u ispitnim rokovima u kojima ga je moguće braniti. Minimum osvojenih poena na projektu je 20 i to je uslov za izlazak na ispit. Jednom odbranjeni projekti važe u svim ispitnim rokovima tekuće školske godine.

  IR:
U svakom ispitnom roku u kome se ovaj ispit može polagati, ispit pokriva celo gradivo i boduje se sa 60 poena. Ukoliko je student polagao kolokvijum (koji se boduje sa 30 poena) uzima se bolja varijanta zaključivanja ocena:
  1. računa se kolokvijum: Total = P + K + ispit * 1/2
  2. računaju se samo projekat i ispit: Total = P + ispit * 1
Uslov za izlazak na ispit je da je P >= 20. Uslov za pozitivnu ocenu je, u obe varijante, da ukupni broj poena koji se osvoji kroz kolokvijum i završni ispit >= 31. Granice formiranja ocena su na 51, 61, itd.


  SI:
U svakom ispitnom roku u kome se ovaj ispit može polagati, ispit pokriva celo gradivo i boduje se sa 60 poena. Ukoliko je student polagao kolokvijume (koji se boduju sa 20 poena svaki) uzima se najbolja varijanta zaključivanja ocena:
  1. oba kolokvijuma se računaju: Total = P + K1 + K2 + ispit * 1/3
  2. računa se jedan od kolokvijuma: Total = P + Kx + ispit * 2/3
  3. računaju se samo projekat i ispit: Total = P + ispit * 1
Uslov za izlazak na ispit je da je P >= 20. Uslov za pozitivnu ocenu je, u sve tri varijante, da ukupni broj poena koji se osvoji kroz kolokvijume i završni ispit >= 31. Granice formiranja ocena su na 51, 61, itd.


program Program  
  predmeta:
Može se pogledati na strani sa materijalima sa predavanja.
pitanja Obaveštenja:
 
literatura Literatura:
Ispit se sprema na osnovu materijala sa predavanja i vežbi koji su dati na sajtu i Zbirke zadataka iz programskih prevodilaca I (link). Mogu se koristiti i sledeće knjige: A. W. Appel, Jens Palsberg, Modern Compiler Implementation in Java, Second Editon, Cambridge University Press, 2002; C. Fischer, R. Cytron, R. LeBlanc, Crafting a Compiler, Addison-Wesley 2010; A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques and Tools, 2ed, Addison-Wesley, 2007.
     

 

 

 

©2008 Elektrotehnički fakultet