ETF logo 

Podaci o predmetu

     
info Predavač: Dr Dragan Bojić
    e-mail: bojic@etf.rs
    prijem studenata: posle časova
info Vežbe: Nemanja Kojić dipl. ing. el.
    e-mail: nemanja.kojic@etf.rs
    Maja Vukasović dipl. ing. el.
    e-mail: majav@etf.rs
    prijem studenata: u bilo koje vreme (uz prethodni dogovor preko elektronske pošte)
vazno Pravila  
  polaganja  
  ispita:
Postoje 2 domaća zadatka i pismeni ispit. Domaći zadaci nose po 20 poena, obavezni su, rade se individualno i usmeno brane u unapred određenim terminima isključivo u januarskom, junskom i septembarskom ispitnom roku. Da bi se mogao polagati ispit na domaćim zadacima je potrebno dobiti barem 20 od 40 mogućih poena. Jednom odbranjeni domaći zadaci važe u svim ispitnim rokovima tekuće školske godine (ekstra poeni važe prva dva roka).

  IR:
Pismeni ispit nosi 60 poena. Na ispitu je potrebno dobiti 31 poen za prolaz. U zbiru (domaći+ispit) potrebno je imati bar 51 poen da bi se ispit položio.

  SI:
U svakom ispitnom roku student može polagati ispit koji pokriva celo gradivo i boduje se sa 60 poena. Ukoliko je student polagao kolokvijume (koji se boduju sa 20 poena svaki) uzima se najbolja varijanta zaključivanja ocena:
  1. oba kolokvijuma se računaju: Total = D1 + D2 + K1 + K2 + ispit * 1/3
  2. računa se jedan od kolokvijuma: Total = D1 + D2 + Kx + ispit * 2/3
  3. računaju se samo domaći i ispit: Total = D1 + D2 + ispit * 1
Uslov za izlazak na ispit je da je (D1 + D2) >= 20. Uslov za pozitivnu ocenu je, u sve tri varijante, da broj poena u totalu koji se osvoji kroz kolokvijume i završni ispit >= 30. Granice formiranja ocena su na 51, 61, itd.


program Program  
  predmeta:
Može se pogledati na strani sa materijalima sa predavanja.
pitanja Obaveštenja:
Sva obaveštenja vezana za predmet objavljivaće se na mejling listama ir4pp1 za IR smer, odnosno si4pp1 za SI smer.
literatura Literatura:
Ispit se sprema na osnovu materijala sa predavanja i vežbi koji su dati na sajtu i Zbirke zadataka iz programskih prevodilaca I (Velašević, Bojić) koja se može kupiti u skriptarnici fakulteta. Mogu se koristiti i sledeće knjige: A. W. Appel, Jens Palsberg, Modern Compiler Implementation in Java, Second Editon, Cambridge University Press, 2002; C. Fischer, R. LeBlanc, Crafting a Compiler, Benjaming-Cummings 1988; A. Aho, R. Sethi, J. D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques and Tools, Addison-Wesley, 1986.
     

 

 

 

©2008 Elektrotehnički fakultet